Genesis 14: 21 je ... Čo je Genesis 14: 21?
a kráľovi Sodomy povedal Abramovi: Daj mi ľud, a tovar vezmi sebe.

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.