Genesis 12: 12 je ... Čo je Genesis 12: 12?
Keď sa vás Egypťania pozerajú, povedia: Toto je jeho žena; a oni ma zabijú, ale oni vás nechajú žiť.

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.