Genesis 10: 28 - Čo je to ... Genesis 10: 28?
Oval, Abimaiah, Sheva,

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.