Genesis 10: 24 je ... Čo je Genesis 10: 24?
Arpakšád splodil Sále, Sále potom splodil Ébera.

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.