ŽIvot. 9: 6 je ... Čo je život. 9: 6?
Ktokoľvek preliaty krv človeka, krv bude preliata ruka človeka, lebo človek je stvorený na obraz Boží. Gen. 1: 27 Mat. 26: 52 Rev. 13: 10

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.