ŽIvot. 6: 18 je ... Čo je život. 6: 18?
, ale s tebou budem zmluvu svojou; a vojdeš v arche, ty i tvoji synovia, tvoja žena a ženy tvojich synov s tebou.

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.