ŽIvot. 50: 18 je ... Čo je život. 50: 18?
prišiel, a bratov, a padli pred ním a povedal: Hľa, my sme otroci vám.

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.