ŽIvot. 5: 12 je ... Čo je život. 5: 12?
A Kainan v sedemdesiatich rokoch, keď splodil Mahalaléla.

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.