ŽIvot. 48: 17 je ... Čo je život. 48: 17?
A Jozef videl, že jeho otec položil svoju pravú ruku na Efraimovu hlavu. a bolo to poľutovaniahodné pre neho. A vzal ruku svojho otca, aby ho položil z hlavy Efraima na hlavu Manassesovu. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.