ŽIvot. 45: 12 je ... Čo je život. 45: 12?
A hľa, tvoje oči a oči môjho brata Benjamina vidia, že to sú moje ústa rozprávanie s tebou.

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.