ŽIvot. 44: 8 je ... Čo je život. 44: 8?
Tu je striebro, ktoré sme našli v ústach vriec našich, sme opäť priviedol k tebe z krajiny Kanaán: Ako by sme teda mali ukradnúť z Pána svojho domu striebro alebo zlato?

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.