ŽIvot. 44: 33 je ... Čo je život. 44: 33?
Dovoľte mi teda, tvoj služobník miesto hoch služobníkom môjho pána, a Nech ten mladík ísť so svojimi bratmi:

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.