ŽIvot. 42: 22 je ... Čo je život. 42: 22?
Rúben odpovedal a povedal: Či som vám nepovedal: Nehrešujte proti chlapcovi? ale neposlúchali ste. hľa, jeho krv je obnovená. Gen. 37: 21

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.