ŽIvot. 41: 35 je ... Čo je život. 41: 35?
Nech vezmú všetok chlieb z týchto dobrých rokov a zbierajú obilie v mestách pod vedením faraóna pre jedlo a dajú sa postarať sa.

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.