ŽIvot. 40: 5 je ... Čo je život. 40: 5?
Jeden deň pohár a pekár egyptského kráľa, uväznení vo väzení, videli sny, každý mal svoj vlastný sen, do jednej noci, do každého snu zvláštneho významu. Dan. 2: 1, 29. Mat. 27: 19

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.