ŽIvot. 40:16 je ... Čo je život. 40: 16?
Hlavný pekár videl, že dobre vykladal a povedal Jozefovi: Sny som tiež: na hlave sú tri koše,

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.