ŽIvot. 4: 17 je ... Čo je život. 4: 17?
A Kain poznal svoju ženu; A počala a porodila Enocha. A postavil mesto; a nazval mesto za meno svojho syna: Enocha.

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.