ŽIvot. 38: 17 je ... Čo je život. 38: 17?
Povedal: Pošlem ťa z kŕdľa. Povedala: Dáte mi sľub, kým ho nezašlete?

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.