ŽIvot. 36: 39 je ... Čo je život. 36: 39?
zomrel Baal - Hanan syn Achborov, kraľoval miesto neho; meno mesta jeho Pau; Názov jeho manželky je Megetavel, dcéra Matredy, syna Mezagawa.

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.