ŽIvot. 36: 18 je ... Čo je život. 36: 18?
Tí sú synovia Olibamy, ženy Ezau: Vedúci Jehus, vedúci jala, vedúci Korah. Títo sú starší Olive, dcéra Ana, žena Ezau.

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.