ŽIvot. 35: 17 je ... Čo je život. 35: 17?
Keď porodila, pôrodná asistentka jej povedala: Neboj sa, lebo to je aj tvoj syn. 1 Sam. 4: 20

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.