ŽIvot. 33: 17 je ... Čo je život. 33: 17?
A Jákob odišiel do Sucot, postavil si dom a postavil stany pre svoj dobytok. Z tohto sa nazval názov miesta: Succoth. Josh. 13: 27 Rozsudok. 8: 5

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.