ŽIvot. 33: 10 je ... Čo je život. 33: 10?
Jákob povedal: "Nie, ak som našiel milosť v tvojich očiach, prijmi dar môjho daru z mojej ruky, lebo som videl tvoju tvár, ako keby niekto videl Božiu tvár a ty si mi bola obľúbená.

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.