ŽIvot. 31: 4 je ... Čo je život. 31: 4?
Teda Jákob dal zavolať Ráchel a Lea do poľa na [Step] Jeho dobytok,

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.