ŽIvot. 30: 6 je ... Čo je život. 30: 6?
A Ráchel povedala: Boh ma súdil a počul môj hlas a dal mi syna. Preto nazvala jeho meno: Dan.

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.