Biografický slovník

Hedrojtsy-Yuraga

Hedrojtsy-Yuraga - to ... Čo Hedrojtsy-Yuraga?
Hedrojtsy-Yuraga - litovský šľachtický rod, vedúci pôvod z Prince George Giedroyc, prezývaný Yuraga, ktorý žil na začiatku XVI storočia, zapísané v VI časti plemenných knihách Vitebsk, Vilniuse a Minsk provincií. B. R-in.

Biografický slovník. 2000.