Biografický slovník

Gabriel Dorofeevich

Gabriel Dorofeyevich je ... Čo je Gabriel Dorofeyevich?
Gabriel Dorofeyevich - mních Crypt, učiteľ gréckeho jazyka; obrátil. "John Chryzostom, Hovory na Skutkov apoštolov" (Kyjev, 1624), z gréčtiny do školskej Malej ruštine XVII.

Biografický slovník. 2000.