Biografický slovník

Gabriel Bužínsky

Gabriel Bužinský je ... Čo je Gabriel Bužinský?
Gabriel Buzhinskiy - cirkevné vedúci a prekladateľ (zomrel 1731), zástanca reformy a liberálne prúd do styku s protestantizmu. Bol biskupom Ryazan. Na vyžiadanie a pod dohľadom Petra preloženého, ​​okrem iného, ​​"Úvod do dejín európskeho" Puffendorfa (Petrohrad, v roku 1718, v Biron zakázané; preniknutý pozemského-monarchistickej vzhľadom na vzťah cirkvi a štátu), "Featron alebo Škoda historický" Stratemana - ostrou polemiku s katolicizmom (Petrohrad, 1724, zhabaný v roku 1749). Napísal: "Nasledujúce spoveď" (1724, krátky katechizmus); je znova rovnaký. Filaret pripisuje "Youthful Mirror" (kód sekulárnej morálky a slušnosti). Neúplné vydanie kázní Gabriel bolo uverejnené v Moskve v roku 1768 a 1784 rokov. - pozri E. Petuchov, "Kázanie G. Bužinského (1717 - 1727)" (Juriev, 1901); Pekarsky, "Veda a literatúra v Rusku pod Petrom Veľkým" (Petrohrad, 1862); I. Chistovič, "Teofán Prokopovič a jeho čas" (Petrohrad, 1868).

Biografický slovník. 2000.