Biografický slovník

Garteveld Wilhelm Napoleonovej

Garteveld Wilhelm Napoleonova - je to ... Čo Garteveld Wilhelm Napoleonovej?
Garteveld Wilhelm Napoleonova - skladateľ švédskeho pôvodu. Narodil sa v Štokholme v roku 1862, absolvoval Lipské konzervatórium a potom sa presťahoval do Ruska. Jeho opera "Song of Víťazný lásky", založený na príbehu Turgenev (1895) neodhaľuje však v autorovi, ani moc, ani hĺbku talentu, to bolo zrazu v Charkove, Kazaň, Moskve a ďalších mestách. V roku 1906 uskutočnil Harteveld cestu cez Sibír, aby zhromaždil väzenie a odsúdil piesne. Po návrate do Ruska, dal niekoľko koncertov v Petrohrade a ďalších mestách, kde boli zhromaždené a sú spustiteľné harmonizovať ich tvrdej práce a väzenskej piesne; časť materiálu, ktorú zhromaždil, medzi ktorými boli cenné a zaujímavé veci, bol tiež vytlačený.

Biografický slovník. 2000.