Garbuzovs sú ... Čo sú garbuzovia?
Garbuzovs - dávna ruská šľachtická rodina, ktorá sa datuje od začiatku 17. storočia. Potomkovia Sofron Ermolaev a Dmitrij Leontyevich Garbuzova zaznamenané v VI časti rodokmeni kníh provincii Smolensku. B. R-in.

Biografický slovník. 2000.