Biografický slovník

Galuzenko Philemon

Galuzenko Philemon - to ... Čo Galuzenko Philemon?
Galuzenko, Philemon - Malý ruský spisovateľ 60s, autor veľká báseň staroveku haidamak "Chumak" (Černigov, 1861) a básne v "Základy".

Biografický slovník. 2000.