Biografický slovník

Galanina Modest Ivanovič

Galanina Modest Ivanovič - to ... Čo Galanina Modest Ivanovič?
Galanin, Modest Ivanovič - doktor-hygienista (1852 - 1896). Na konci kurzu na Lekársko-chirurgickej akadémii bol vojenským lekárom a strávil zimu na lodi Shipka a potom slúžil na Ministerstve vnútra; sa zaoberal hlavne detskými chorobami. Jeho hlavné práce: "Náčrty školskej hygieny" (Petrohrad, 1886), "Je centrálny pieskový filter dobrý pre vodu Nevy?" (Ib, 1887.) "Opatrenia proti cholere ruskej a zahraničné vlády" (ib.); "Na cholery verejné vysvetlenie opatrení proti nemu." (Tamže, 1892) "bubonický mor" (tamtiež, 1897); " Listy matkám o starostlivosti o zdravé a choré dieťa "(mnohé vydania).

Biografický slovník. 2000.