Galaktion (blahoslavený blázon) je ... Čo je Galaktion (požehnaný blázon)?
Galaktion - požehnaný svätý blázon v kláštore Ferapontov. Zomrel v roku 1506. Pamäť 12. januára.

Biografický slovník. 2000.