Encyklopedický slovník

Plné partnerstvo

Plné partnerstvo je ... Čo je to plné partnerstvo?

full tovarischestvotovarischestvo ktorého účastníci (generálnymi partnermi), v súlade so zmluvou uzavretou medzi nimi sú zapojení do obchodnej činnosti v mene partnerstva a sú zodpovední za svoje záväzky do majetku, ktorý patrí k nim. * FULL TOVARISCHESTVOPOLNOE partnerstva, partnerstva, ktorého účastníci (generálnymi partnermi), v súlade s dohodou uzavretou medzi nimi sú zapojení do obchodnej činnosti v mene partnerstva a sú zodpovední za svoje záväzky do majetku, ktorý patrí k nim.

encyklopedický slovník. 2009.