Biografický slovník

Fuchs Victor Ya

Y. Victor Fuchs - A ... Čo je Fuchs Victor Ya?
Fuchs (Victor Y., 1829 - 1891) - spisovateľ; absolvoval kurz na Moskovskej univerzite. V roku 1864 bol pán .. vymenovaný za úradníka pre špeciálne úlohy ministra vnútra; sa zúčastnili na revízii štatútu cenzúry a pri príprave nového štatútu pre tlač. Uverejnenej v časopise "našej doby" (1862, № 112) Poznámky k umiestneného na čísle 32 "Deň" výrobku podľa tlačového zákona, ktorý spôsobil horúce odpoveď Aksakov ( "The Day", 1862, № 34). V roku 1863 bol menovaný F. člen Komisie pre revíziu návrhu zákona o typografii, v roku 1865 - člen náčelníka kontrolu Press, v roku 1871 - prvý predseda novovzniknutého Censorship výboru vo Varšave. V roku 1877 opustil službu. Okrem niekoľkých článkov o otázkach cenzúry a tlače napísal esej: "Súd a polícia." Pozri "Nový čas" (1891, č. 5335) a "Svetová ilustrácia" (1891, č. 1148).

Biografický slovník. 2000.