Biografický slovník

Frieda Alexander Karlovich

Frieda Alexander Karlovich je ... Čo je Frieda Alexander Karlovich?
Smažený (Alexander Karlovich, 1829 - 1885) - právnik; absolvoval kurz Imperial College of Law; bol členom Moskovskej skúšobnej komory, potom senátorom v kasačnom oddelení. (T. III, časť 2, zväzok XVI, Part 2) okrem malých článkov publikovaných v "Vestníku Ministerstva spravodlivosti", F. publikoval v roku 1869 v Moskve, "insolvenčnom reguláciu obchodu a non", a v roku 1870 - "Zákony o duchovných závetoch, vysvetlené súdnou praxou."

Biografický slovník. 2000.