Encyklopedický slovník

Voľný štýl

Voľný štýl je ... Čo je to voľný štýl?

voľný štýl. Polyfónia. * * * ZDARMA STYLE-FREE STYLE, pozri Polyphony ( pozri POLYPHONY).

encyklopedický slovník. 2009.