Biografický slovník

Fredericks Vladimir Borisov

Fredericks Vladimir Borisov - je to ... Čo Fredericks Vladimir Borisov?
Frederiks (Barón Vladimír Borisovič) - generálny prokurátor, generálporučík. 18 rokov vstúpil do vojenskej služby; bol veliteľom pluku Záchrannej stráže, potom prvej brigády prvej divízie Guards Cavalry; od roku 1893, súdruh, od roku 1897 - minister cisárskeho súdu a kniežat, kancléř ruských cisárskych a kráľovských rádov.

Biografický slovník. 2000.