Fortunate je ... Čo je šťastné?
Fortun'at (šťastný, šťastný) (1Kor 16,17) - Analogický. Achaič.

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.