Lesný park je ... Čo je lesopark?

FOREST PARK -a; Prímestský les, vyčistený a používaný ako park. lesný park, st, th, th. L farma. * * * lesné parky v meste, pracovná obec. Zlepšuje územie osád, slúži ako rekreačné miesto pre obyvateľstvo. * * * LESOPARKLESOPARK, les v meste, pracovná dedina. Zlepšuje územie osád, slúži ako rekreačné miesto pre obyvateľstvo.

encyklopedický slovník. 2009.