Thomas je ... Čo je Thomas?
Fom'a (Matúš 10: 3, Marek 3: 18, Lukáš 6:15, Ján 11: 16, Ján 14: 5, Ján 20,24,26 -28, Ján 21: 2, Acts 1:13) je jedným z dvanástich Kristových apoštolov, má tvrdohlavú a pochybnú povahu, ale nakoniec úplne zasvätený Kristovi. Pre svoju nedôveru a túžba všetko kontrolovať sám, mal povesť po celom svete ako Thomas pochybnostiam (v ruštine: neveriaceho) a zbavený blaženosti, ktoré nie sú svedkami, ale veriaci v Krista (Ján 20: .. 29, 1 Peter 1: 8) , ( pozri apoštol)

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.