Blikanie je ... Čo je blikanie?

MERCURY pozri. Flicker. * blikanie zdrojov kozmického žiarenia, pozorovaná nepravidelná zmena intenzity žiarenia kozmických telies (hviezd, kvazarov) v dôsledku rozptýlenia žiarenia nehomogenitou v medzihviezdnom a medziplanetárnom médiu. * * * MERTSANIEMERTSANIE kozmických zdrojov žiarenia pozorovali nepravidelné zmeny intenzity žiarenia nebeských telies (hviezdy, Quasars) kvôli žiareniu rozptylom nehomogenity medzihviezdneho a medziplanetárnom prostredí.

encyklopedický slovník. 2009.