Biografický slovník

Fleury Viktor Ivanovič

Fleury Viktor Ivanovič je ... Čo je Fleury Victor Ivanovič?
Fleury (Viktor) - vychovávateľ, narodiť koncom XVIII storočia, zomrel v roku 1856. Bol to učiteľ na Ústave hluchonemých, potom ako inšpektor a riaditeľ nej. Zaviedlo veľa významných vylepšení v napodobenom jazyku; zostavila "Pravidlá pre morálku nepočujúcich a hlúpe" a "Pravidlá výučby umelého ústneho slova pre nepočujúcich", ktoré stále používajú špecialisti. Po mnoho rokov pracoval F. takmer sám, bez pomocníkov, keďže neexistovali žiadni ľudia ochotní venovať sa ťažkým povinnostiam učiteľa nepočujúcich. S využitím sympatie bývalého čestného poručníka ústavu gróf Vielgorsky F. získal prostredníctvom svojho sprostredkovania najvyššie povolenie na prípravu skúsených učiteľov v inštitúte na výučbu nepočujúcich. Podľa Najvyššieho velenia Gatchinského inštitútu v roku 1837 boli mladí žiaci odvezený a umiestnení do ústavu pre nepočujúcich. Tu vyrastali a vyrastali spolu s víťazmi, potom odišli do druhého gymnázia v Petrohrade a na univerzitu. Po ukončení vedy sa stali mentormi v Inštitúte neslyšících a mute, s ktorými študovali v systéme F. a jeho systém. St "Northern Bee" (1856, č. 164).

Biografický slovník. 2000.