Biografický slovník

Fitelberg Gregory

Fitelberg Gregory - to ... Čo Fitelberg Gregory?
Fitelberg (Gregory) - ruský skladateľ a huslista ( sa narodil v roku 1879). Písomný Symphony (e-moll), Overture, 2 fúga pre sláčiky, trio, 2 Sonata klavír a husle, poľský Rhapsody Piano koncert pre husle, 2 Sonáta pre klavír.

Biografický slovník. 2000.