Ryby - je to ... Čo Fish?

Ryby (lat. Ryby), zvieratníkové konštelácie, v ktorej jarnej rovnodennosti.

encyklopedický slovník. 2009.