Biografický slovník

Fialkovsky Antony

Fialkovsky Anthony - sa ... Čo je Fialkovsky Anthony?
Fialkovsky (Anthony, 1796 - 1883) - Mogilev rímsky katolík arcibiskup, metropolita rímskokatolíckej cirkvi v Rusku; sa narodil v provincii Vitebsk. Na konci kurzu v Polotskovej jezuitskej akadémii a potom v hlavnom teologickom seminári na Vilnijskej univerzite bol F. vysvätený kňazovi. Bol profesorom teológie a cirkevnej histórie v diecéznom seminári Vilne a Vilna univerzity a zrušením druhý - v Vilna Rímskokatolíckej bohosloveckej akadémie, rektor ktorá mala previesť, v roku 1842, v Petrohrade. Spolu s rozšírením ruského jazyka medzi katolíckou populáciou sa F. podieľal na príprave prvého katolíckeho katechizmu v tomto jazyku a schválil ho na uverejnenie. V Petrohrade, vďaka úsiliu F. usporiadané metropolitné kostol (1 spoločnosť Izmailovo pluku) a založil diecézneho seminára, ktorý poprel smrť celej jeho bohatú knižnicou.

Biografický slovník. 2000.