Festus je ... Čo je Festus?
(radostný, šťastný) (Sk 24:. 27; Acts 25:. 1, 4, 9, 12-14, 22-24, Skutky 26. 24 -25, 32) - rímsky guvernér Judea, ktorý nastúpil Felix a vládol po dobu dvoch rokov (od 60 g až 62 g k PX ) .. , Nechcem dúfať spravodlivosť od tohto vládcu a nechceť spadnúť do rúk Židov, ap. Pavol požadoval súdny proces od cisára.

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.