Biografický slovník

Teoctist (svätý, spomienka na 4. januára)

Teoctist (svätý, spomienka na 4. januára) - to je ... Čo je Teoctist (svätý, spomienka na 4. januára)?
Teoctist (svätý, spomienka na 4. januára) - pozri článok Teoctist (svätcov pravoslávnej cirkvi.).

Biografický slovník. 2000.