Biografický slovník

Teoctist (svätý, spomienka na 23. decembra)

Teoctist (svätý, pamäť 23. decembra) - to ... Čo Teoctist (svätý, pamäť 23. decembra)?
Teoctist (svätý, pamäť 23. decembra) - pozri článok Teoctist (svätej pravoslávnej cirkvi.).

Biografický slovník. 2000.