Felaya je ... Čo je Felaya?
Fel'ajáš (Jehova sa odhaľuje) -a) (1 Chr 3:24) - Analog. Akkuv, ah; b) (Neh 8: 7) - analóg. Azariah, y ( pozri nasledujúci ); c) (Neh 10: 10) - analóg. Venenui ( možné , pref. ).

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.